Kommunalbestyrelsen - Referat
Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen
den 5. december 2016 kl. 19:00
i Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen - Referat

Jan E. Jørgensen havde meldt forfald fra sag 326, hvorfra Peter Fjerring deltog.


Tryk 'Ctrl F' for at søge i hele teksten

Åbne dagsordenspunkter

345. Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Thyge Enevoldsen og rådmand Balder Mørk Andersen om flere lejeboliger, der er til at betale på Frederiksberg

Sagsnr.: 00.01.00-P35-172-16

Sagsfremstilling

Oversendtes til Socialudvalget.

 

”Kommunalbestyrelsen beslutter at rette henvendelse til de almene boligorganisationer med henblik på i et samarbejde at få afdækket muligheden for flere lejeboliger på Frederiksberg, der er til at betale.

 

Begrundelse:

I de sidste 10 år er boligpriserne på Frederiksberg steget så meget, at ganske mange mennesker med almindelige lønindkomster, som fx sygeplejersker, politibetjente, skolelærere og håndværkere ganske enkelt ikke har råd til at finde en bolig på Frederiksberg. Samtidig har antallet af nye lejeboliger, der er til at betale (almene boliger), over de sidste 10 år ikke tilnærmelsesvist udviklet sig i samme omfang som antallet af ejerboliger.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF ønsker, at Frederiksberg skal være en blandet by, hvor almindelige lønmodtagere også har råd til at bo i fremtiden, og derfor foreslås det, at der sker en egentlig afdækning sammen med de almene boligselskaber af mulighederne for at etablere flere lejeboliger på Frederiksberg, der er til at betale. Det kan både være nybyggeri, konvertering eller evt. tilbygning på eksisterende alment byggeri.”

 

(Til udvalgsbehandling)

 


Lukkede dagsordenspunkter