Kommunalbestyrelsen - Referat
Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen
den 23. maj 2016 kl. 19:00
i Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen - Referat

Pernille Frahm, Brian Holm og Margit Ørsted havde meldt forfald. I stedet mødte Carsten Nørballe, Carina Munck Olsén og Jens Peter Fabricius.


Tryk 'Ctrl F' for at søge i hele teksten

Åbne dagsordenspunkter

160. Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm om cyklistkurser for flygtninge

Sagsnr.: 00.01.00-P35-76-16

Sagsfremstilling

Oversendtes til Magistraten.

”SF foreslår, at flygtninge der er kommet til Frederiksberg, og er født i 2005 eller tidligere, tilbydes at deltage i cyklistkursus afsluttende med en cyklistprøve.

Begrundelse:

Cyklismen er en central del af den danske transportkultur. Selvom det aldrig er for sent at lære at cykle, er det dog godt at starte så tidligt som muligt, for derved at blive tryg ved at færdes på cykel i trafikken.

Cykling er en sund og miljørigtig transportform, og som samfund vil det kun gavne os alle, hvis så mange nytilkomne som muligt vil benytte dette transportmiddel.

Endvidere er der også et sikkerhedsmæssigt element i at sikre et grundlæggende kendskab til færdselsregler og god cykelkultur.

SF håber at omkostningerne for kommunen kan blive så små som mulige, ved at søge fonde samt i håbet om at det frivillige civilsamfund også vil kunne byde ind.”

(Til udvalgsbehandling)

 


Lukkede dagsordenspunkter