Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen
den 22. juni 2015 kl. 19:00
i Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen - Referat

Karsten Skawbo-Jensen var fraværende. I stedet mødte Johnny Gehlsen.

Mai Mercado var fraværende under punkterne 138-151.


Tryk 'Ctrl F' for at søge i hele teksten

Åbne dagsordenspunkter
188 Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Anja Camilla Ravn om Ryanair

Lukkede dagsordenspunkterÅbne dagsordenspunkter

188. Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Anja Camilla Ravn om Ryanair

Sagsnr.: 00.01.00-P35-19-15

Sagsfremstilling

Foretoges.

”Vil borgmesteren bekræfte, at Frederiksberg Kommune ikke handler med Ryanair?
Og vil borgmesteren samtidig svare på, hvornår vi sidst har købt flyrejser med Ryanair?

Begrundelse:
Vi har en aftale i Frederiksberg Kommune om kun at bruge penge hos virksomheder, der byder sine medarbejdere overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Det kan dog konstateres, at Frederiksberg aldrig eller sjældent nævnes på listerne over kommuner der har truffet denne beslutning og vi ønsker derfor borgmesterens forsikring herom.”